Contents

#1 Sissejuhatus
3 mins
#2 "Kuidas efektiivselt õppida"
7 mins
#3 "Miks osade inimeste jaoks saavad nende teadmised takistuseks edu saavutamisel?"
5 mins
#4 "Miks osad inimesed leiavad lahendusi, samal ajal kui teistel on ees vaid takistused?"
6 mins
#5 "Teekonna olulisus eesmärkide saavutamisel"
4 mins
#6 "Mis on veel olulisem kui info?"
6 mins
#7 "Sul ei ole õigus. Mul ei ole õigus. Meil mõlemal on õigus."
4 mins
#8 "Kuidas teha valikuid vastandlikus olukorras?"
6 mins
#9 "Tagasiside"
3 mins
#10 "Järgmised sammud"
4 mins